Regulamin

REGULAMIN SKLEPU 

 

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Właścicielem sklepu internetowego ladymoda.pl jest firma Handel hurtowy i detaliczny Marzena Głowacka

ul.Św.Antoniego 12  , 97-⁠200 Tomaszów Maz.

NIP 773 164 27 51, REGON 590 439 836

 

2.UŻYWANE TERMINY

 

-KLIENT-osoba fizyczna ,która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową(konsument w rozumieniu ustawy z dn.23 .04.1964 .Kodeks Cywilny Dz.U.2014.121 j.t.)

- SPRZEDAWCA - Handel hurtowy i detaliczny Marzena Głowacka ul.Św.Antoniego 12 ,97-200 Tomaszów Maz. NIP -7731642751 , REGON -590439836

-REGULAMIN -niniejszy dokument określający warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,to jest ogólne warunki sprzedaży towaru i jego dostawy

-SKLEP INTERNETOWY -witryna umieszczona w sieci Internet pod adresem www.ladymoda.pl ,przeznaczona do prezentacji oferty Sprzedawcy oraz składania zamówień

-TOWAR -artykuły odzieżowe sprzedawane przez Sprzedawcę w sklepie internetowym

-FORMULARZ REJESTRACJI -formularz dostępny na stronie sklepu internetowego ,umożliwiający rejestrację i utworzenie konta klienta

-FORMULARZ ZAMÓWIENIA -Usługa elektroniczna umożliwiająca dokonanie zamówienia

-KONTO-usługa elektroniczna z przypisanym loginem i hasłem ,w której zapisane są dane podane przez Klienta oraz informacje dotyczące jego zamówienia

-NEWSLETTER - Usługa elektroniczna, w której zamieszczone są najnowsze informacje o produktach,promocjach i nowościach świadczona przez Sprzedawcę

-UMOWA SPRZEDAŻY - umowa dotycząca sprzedaży produktu ,zawarta między Sprzedającym a Klientem

-ZAMÓWIENIE -prowadzące do zawarcia umowy sprzedaży  oświadczenie woli Klienta ,wskazujące na wybrane przez niego produkty z określeniem ilości i rodzaju

Niniejszy regulamin jest nieodłączną częścią umowy ,wiążącej Sprzedawcę z Klientem a akceptacja regulaminu jest dobrowolna ,jednak niezbędna do zawarcia umowy sprzedaży.

 

3.WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 

-Szczegółowe warunki umowy sprzedaży określają postanowienia Regulaminu ,obowiązujące przepisy prawa oraz oraz dodatkowe pisemne ustalenia stron .

-⁠Warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy sprzedaży jest :

  1. a) zapoznanie się z regulaminem i jego akceptacja

b)wypełnienie formularza kontaktowego z podaniem danych personalnych

c)poprawne wypełnienie formularza zamówień ,co jednoznaczne jest z zawarciem umowy sprzedaży przez Kupującego (Klienta) oraz akceptacją regulaminu sklepu

d)zobowiązanie do zapłaty ceny i dostawy towaru

e)potwierdzenie zamówienia przez Sprzedającego

Klient zobowiązany jest do ochrony danych uwierzytelniających dostęp do konta Sklepu Internetowego ,przed dostepem osób nieuprawnionych.

-⁠Dokonując rejestracji oraz składając zamówienie Klient oświadcza,że :

a)zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego treść

b)podane przez niego dane w formularzu kontaktowym są prawdziwe

c)wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celach ściśle związanych z realizacją umowy sprzedaży

d)wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany adres email ,informacji od Sprzedawcy dotyczących realizacji zamówienia

Dokonując rejestracji Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie pod wskazany adres email informacji handlowych i marketingowych , o nowościach,promocjach .Powyższa zgoda może zostać w każdej chwili odwołana.

 

4.ZAMÓWIENIA

 

Podane na stronie ceny są cenami w polskich złotych i zawierają obowiązującą stawkę podatku VAT .

Składając zamówienie Klient wskazuje ilość i rodzaj Produktu oraz zobowiązuje się do jego odbioru oraz zapłaty ceny.

Zamówienia są zapisywane w systemie sklepu jako dowód zawarcia umowy.

Zamówienia mogą być składane w Sklepie Internetowym przez 24 godziny na dobę.

Potwierdzone zamówienie jest realizowane w przeciągu 1-⁠3 dni roboczych

W przypadku wyboru płatności przelewem ,wysyłka następuje po uznaniu wpłaty na podany rachunek bankowy.

 

5.ZASADY PŁATNOŚCI

 

Ceny widoczne w Sklepie Internetowym nie zawierają kosztów dostawy.

Ostateczna cena zawierająca koszty dostawy Produktu ,wskazana jest w podsumowaniu Zamówienia przed jego ostatecznym zatwierdzeniem.

Zapłata ceny za Produkt,powinna być zrealizowana poprzez:

-tradycyjny przelew na rachunek bankowy  BPKOPLPW 64 1020 3916 0000 0902 0024 4053   w terminie 3 ech dni roboczych od chwili dokonania zakupu Produktu.

-⁠szybki przelew realizowany w oparciu o usługę operatora PayU

-⁠płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki

W przypadku nie dokonania wpłaty w terminie 3 ech dni roboczych od dokonania zakupu ,jeśli klient nie wybrał płatności za pobraniem,Zamówienie zostaje anulowane.

 

6.REALIZACJA DOSTAWY

 

Dostawa Produktu odbywa się na wskazany przez Klienta w Zamówieniu adres dostawy.

Sprzedawca realizuje dostawę Produktów za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Koszty dostawy są wskazane na stronach Sklepu Internetowego i są uzależnione od wybranej formy płatności.

Zamówienia nie są realizowane w Niedzielę i Święta ani dni ustawowo wolne od pracy.

Dostawa jest realizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami kraju wg.CENNIKA FIRMY KURIERSKIEJ.

Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku uszkodzenia , należy spisać protokół szkody w transporcie i jak najszybciej poinformować o zaistniałym fakcie Sprzedawcę .Kontakt email lub telefoniczny.

 

7.REKLAMACJE

 

Reklamacje i zwroty należy składać poprzez przesłanie odpowiedniej informacji drogą elektroniczną na adres sklep@ladymoda.pl

Reklamacje i zwroty należy kierować na adres Lady Moda - Handel hurtowy i detaliczny Marzena Głowacka ul.Św.Antoniego 12,  97-200 Tomaszów Maz. wraz z wypełnionym FORMULARZEM dostępnym na stronie ladymoda.pl oraz PARAGONEM lub FAKTURĄ.

Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować .

Paragon lub Faktura jest podstawą do zwrotu lub reklamacji.

Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania i informuje Klienta drogą elektroniczną pod wskazany adres o sposobie jej rozpatrzenia.

W przypadku realizacji zasadnej reklamacji, koszty związane z wysłaniem do Sprzedawcy towaru ,a co za tym idzie wysłaniem do Klienta nowego  Produktu ponosi Sprzedawca.

 

8.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość ze Sklepem Internetowym w terminie 14 dni kalendarzowych ,bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów ,z wyjątkiem kosztów transportu do Sprzedawcy.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient powinien wysłać drogą internetową na adres  sklep@ladymoda.pl lub pocztą polską na adres Ladymoda-Handel hurtowy i detaliczny Marzena Głowacka ul.Św.Antoniego 12 ,  97-200 Tomaszów Maz.

W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży,umowa jest uważana za nieważną.Klient zobowiązany jest wówczas do zwrotu Produktu (nowego,bez śladów użytkowania) niezwłocznie, nie póżniej niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia.Do odsyłanego Produktu należy dołączyć paragon lub fakturę oraz wypełnić odpowiedni formularz zwrotu dostępny na stronie ladymoda.pl.

Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu Klientowi  dokonanych przez niego płatności w terminie 14 dni od dnia odstąpienia.Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

Zwrot kosztów następuje przy użyciu przelewu bankowego na podane przez Kupującego konto.

 

9.Postanowienia końcowe

 

Niniejszy regulamin obowiązuje od 20.09.2019

Sprzedawca może dokonać zmiany regulaminu w każdym czasie .Informacja będzie dostępna na stronie sklepu.

Zmiana nie będzie w żaden sposób naruszać praw nabytych Klienta wynikających z wcześniejszych zamówień (przed wprowadzeniem zmian).

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie maja postanowienia Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dn.30.05.2014r.o prawach konsumenta(Dz.U.2014 poza 827).

Spory związane ze świadczeniem sprzedaży internetowej rozstrzygać będzie Sąd Powszechny.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl