RODO - INFORMACJA DLA KILENTÓW /UŻYTKOWNIKÓW SKLEPU LADYMODA.PL

 

SKLEP INTERNETOWY- HTTPS://LADYMODA.PL

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „Rozporządzenie”) informujemy, iż:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych staje się firma: MODERN - ROBERT GŁOWACKI - prowadzący działalność gospodarczą  pod nazwą: MODERN- ROBERT GŁOWACKI, UL. ŚW. ANTONIEGO 41, 97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI.

 

Kontakt ze SKLEPEM możliwy jest także pod adresem mailowym: sklep@ladymoda.pl.

 

2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu realizacji złożonego przez Panią/Pana zamówienia, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia. Niezależnie od powyższego, może Pani/Pan udzielić odrębnej, dobrowolnej zgody na przesyłanie informacji handlowych od MODERN - ROBERT GŁOWACKI, w takiej sytuacji przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.

 

3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz MODERN - ROBERT GŁOWACKI usługi informatyczne, jak również operatorzy sieci komórkowych, operatorzy płatności internetowych, firmy kurierskie i operatorzy pocztowi, a także  – w przypadku takiej konieczności – kancelarie prawnicze.

 

4. MODERN - ROBERT GŁOWACKI nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji na Pani/Pana rzecz zamówienia, a także przez okres niezbędny dla realizacji obowiązków księgowych lub podatkowych MODERN - ROBERT GŁOWACKI oraz ewentualnej konieczności dochodzenia roszczeń przez MODERN - ROBERT GŁOWACKI. Dane osobowe przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania.

 

6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. Ma Pani/Pan także prawo żądania informacji o swoich danych osobowych oraz podmiotach, którym zostały one udostępnione. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, zawsze przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia dobrowolnej zgody pod adresem mailowym: sklep@ladymoda.pl.

 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

8. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji zamówienia. Udzielenie zgody na przesyłanie informacji handlowych jest dobrowolne i nie ma wpływu na realizację usługi.

 

Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel (do weryfikacji przez informatyków). W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

Odbiorcami danych osobowych są: Google, Facebook, Call Page, Tawk.

 

 

INFORMACJA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z NEWSLETTERA.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

newsletter

 

 

Witryna ladymoda.pl przetwarza dane osobowe tylko i wyłącznie na swoją potrzebę. Odbywa się to zgodnie z obowiązującym prawem – ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Użytkownik ma wgląd do przetwarzanych danych osobowych w każdej chwili.

Przekazywanie informacji Zapewniamy, że Twoje dane nie będą przekazywane podmiotom do tego nieuprawnionym. Żadne dane identyfikacyjne użytkowników Serwisu, do żadnych celów, nie są przekazywane jakiejkolwiek osobie trzeciej. Dane użytkowników, którzy zarejestrowali się w Serwisie w celu uzyskania dostępu do Newslettera są wykorzystywane w celu wysłania danemu użytkownikowi nowego Newslettera.

Częstotliwość Newslettera zobowiązuje się do wysyłania maksymalnie 1 wiadomości na temat e-mail marketingu, systemu i wydarzeń związanych ze spółka tygodniowo. Standardowo wysyłka realizowana jest raz w miesiącu.

Niezamówione wiadomości Wszelkie przykłady niezamawianej poczty prosimy zgłaszać na adres: e-mail: sklep@ladymoda.pl

Realizacja z dalszego otrzymywania wiadomości Subskrybent newslettera w każdym momencie ma możliwość rezygnacji z jego dalszego otrzymywania. W tym celu należy kliknąć w link rezygnacji (stopkę rezygnacji) będący nieodzownym elementem każdego newslettera otrzymanego z ladymoda.pl

Pliki Cookies

KTO  przechowuje pliki cookies, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu, między innymi do utrzymania sesji użytkownika i lepszego dopasowania serwisu do potrzeb użytkowników. Pliki cookies nie pozwalają na identyfikację użytkownika, za ich pomocą nie są również przetwarzane dane osobowe. Ladymoda.pl udostępnia każdemu użytkownikowi wgląd do swoich danych profilowych, a także możliwość ich modyfikacji.

Zmiany polityki prywatności ladymoda.pl zastrzega, iż w przyszłości może wprowadzić zmiany w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać w tym miejscu. Korzystając z serwisu po tej dacie użytkownik akceptuje zmiany w nowej wersji Polityki Prywatności. Jeżeli uznaliby Państwo, że w jakiś sposób przekroczona została Państwa prywatność, prosimy o kontakt mailowy z naszym serwisem – e-mail: sklep@ladymoda.pl

 

Aplikacja Facebook

 

1)       Użytkownikiem aplikacji Facebook jest każdy użytkownik serwisu społecznościowego Facebook (dalej „Facebook”), który ją uruchomił.

2)       Aplikacja działa zgodnie z regulaminem Facebook.

3)       Administrator zbiera dane zgodnie z żądaniem w oknie autoryzacji aplikacji. Te trafiają do Facebook.

4)       Dane wykorzystywane przez aplikacje są używane w trakcie jej działania i po zaprzestaniu jej działania jeżeli wymaga tego wcześniejsze działanie.

5)       Dane są wykorzystywane zasadniczo w dwóch celach – przeprowadzania głosowań przy użyciu weryfikacji za pomocą Facebook oraz do komentowania za pośrednictwem Facebook na portalu 

6)       Udostępniając swoje dane osobowe, Użytkownik wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach opisanych w niniejszej polityce prywatności.

7)       Aktualność danych Użytkownika wynika z informacji zawartych w profilu Użytkownika
w Facebook.

8)       Użytkownik podaje swoje dane dobrowolnie, co potwierdza autoryzując aplikację. Brak autoryzacji aplikacji uniemożliwi Użytkownikowi korzystanie z aplikacji z uwagi na okoliczności opisane powyżej.

9)       Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość przetwarzanych danych, a jedynie za sposób ich przechowywania i przetwarzania.

 


Producenci