Obecna na stronie ladymoda.pl polityka prywatności zgodnie z Ustawą z
dn.18.07.2002 r.dotyczącą świadczenia usług drogą elektroniczną
Dz.U.2013.1422 z póżn.zm.,określa zasady ochrony prywatności związane ze
swiadczeniem usług internetowych


1 Dane osobowe

 • ⁠Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku ze świadczeniem
 • usług drogą elektroniczną jest firma MODERN z siedzibą w Tomaszowie Maz.przy
 • ul.Św. Antoniego 14 ,  NIP 7731306504  , REGON 592271631 ,tel. 504184370, sklep@ladymoda.pl
 • ⁠Administrator danych osobowych przykłada szczególną wagę do zapewnienia
 • prywatności Klientom Sklepu Internetowego.
 • ⁠Klient rejestrując się w sklepie internetowym oraz składając Zamówienie
 • ,dobrowolnie podaje dane osobowe niezbędne do jego realizacji (
 • imię,nazwisko,adres zamieszkania,dostawy,adres poczty elektronicznej,numer
 • telefonu).Klient dobrowolnie wyraża również zgodę na gromadzenie i
 • przetwarzanie przez administratora danych osobowych niezbędnych do
 • zapewnienia prawidłowego wykonania zawartej umowy sprzedaży.
 • ⁠Klient może wyrazić dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych w celach
 • marketingowych,otrzymywanie informacji handlowych  zgodnie z Ustawą z dn.
 • 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U.2013.1422 z pózn.zm.
 • jak również newslettera.
 • ⁠Klient może wyrazić dobrowolną zgodę na kontakt Sprzedawcy za pomocą
 • telekomunikacyjnych urządzeń końcowych zgodnie z Ustawą z dn. 16.07.2004
 • (Dz.U.2004 r.Nr.171,poz.1800 z pózn.zm.).
 • ⁠Dane osobowe są przechowywane w bazie danych z zastosowaniem środków
 • zapewniających bezpieczeństwo danych zgodnie z przepisami prawa.
 • ⁠Stosownie do Ustawy z dn.29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
 • Dz.U.2015.2135 j.t. administrator danych osobowych przetwarza dane wyłącznie
 • w celu realizacji umów sprzedazy i jedynie w niezbędnym w tym celu zakresie
 • (realizacja zamówienia,rozliczenie) chroniąc je przed dostępem osób
 • nieupoważnionych.
 • ⁠Klient ma prawo w dowolnym momencie do wglądu w swoje dane oraz ma
 • możliwość ich weryfikacji lub usunięcia.W tym celu prosimy o kontakt za
 • pośrednictwem emaila sklep@ladymoda.pl lub pisemnie na adres Sklepu.
 • ⁠Usunięcie danych następuje niezwłocznie po zgłoszeniu żądania.
 • Administrator danych osobowych w związku z obsługą płatności Zamówień oraz
 • doręczeń Towarów może powierzyć na podstawie pisemnej umowy dane osobowe

Klienta do przetwarzania przez podmioty trzecie wykonujące na jego rzecz
usługi:

 • a)operatorowi systemu płatności on-⁠line firmie PayU
 • b)operatorowi DPD Polska
 • PLIKI cookies
 • Strona ladymoda.pl używa plików cookies .

Producenci